Zakrisdals förskola

På uppdrag av Karlstads kommun har vi på Kvarnverket blivit tilldelade entreprenaden för en nybyggnation av Zakrisdals förskola.

Förskolan kommer att byggas i två plan och ha plats för 144 barn, men dimensioneras för 160. Den kommer få ett mottagningskök, personalytor och en helt ny utemiljö. I förskolans mittpunkt blir det även en multifunktionell yta, som kan rymma olika aktiviteter. Där blir det bl.a. matsal, torg, scen och sagogrotta.

Den nya förskolebyggnaden blir den fjärde konceptförskolan i kommunen, vilket för oss på Kvarnverket innebär det att den kommer att byggas snarlikt den förskola vi bygger på Färjestad, men med några ändringar.
– Man har gått ett steg längre med ännu mer fokus på miljö. Det är kul att man hela tiden spänner bågen, det utvecklar ju också oss som företag. Det är kul att vi får vara med på den här resan, säger Magnus Alvkäll, VD Kvarnverket.

Förskolan kommer att byggas enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver och kommer att få trästomme med ekotegel och med prefab av CO₂-reducerad betong. På taket kommer det att bli solpaneler.

Vi påbörjade arbetet i slutet av september. Då den befintliga förskolebyggnaden behöver avetableras är entreprenaden indelad i två etapper, där den första etappen med själva byggnaden ska stå klar i slutet av 2024. I entreprenaden ingår även flytt av befintliga byggnader, vilket kommer att ske i etapp två. Till sommaren 2025 är det planerat att allt ska stå helt klart. Vi tackar Karlstads kommun för förtroendet.