Integritetspolicy

Bakgrund

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU fr o m 2018-05-25 och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter ska hanteras. I denna policy går vi igenom hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder, leverantörer och myndigheter behöver vi behandla personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Kvarnverket AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilken information sparar vi om dig som sökt eller söker tjänst hos oss?

Då du väljer att skicka in din ansökan så samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas är oftast namn, foto, telefonnummer, e-postadress, adress, födelsedata, ansökningshandlingar, betyg, intyg, testresultat, intervjusvar och utlåtande från referenser. Personuppgifterna har vi fått från dig utom i de fall vi genomför en referenstagning eller använder oss av tester i urvalsprocessen.

Personuppgifter sparas efter genomgången rekryteringsprocess för att finnas tillgängliga vid senare rekryteringsbehov där du kan vara intressant som kandidat. Ditt samtycke gäller tills du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke så avidentifieras dina ansökningshandlingar.

Enligt diskrimineringslagen måste vi spara dina avidentifierade ansökningshandlingar i två år efter avslutad rekrytering, sedan raderas de.

Vilken information sparar vi om dig som är kund eller leverantör?

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller vill bli kund, alternativt leverantör. Uppgifterna kan vi fått från dig, en hemsida eller via en rekommendation inom eller utanför organisationen.

Personuppgiften kan bestå av namn, telefonnummer, e-postadress faktura- och leveransadress, detaljer angående projekt, överenskommelser, beställningar, avtal, mötesprotokoll mm.

Vi behöver spara dina uppgifter under en eventuell garantitid eller så länge myndigheter kräver det. Sedan sparar vi dina kontaktuppgifter för kommande samarbeten och för att kommunicera relevant information om våra tjänster. Vill du inte att vi sparar dina kontaktuppgifter kan du alltid hävda din ”rätt att bli raderad”.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter Infrakraft har om dig. Det gör du genom att begära en kopia (registerutdrag).
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”). När ditt samtycke har begärts för att behandla dina personuppgifter, kan du be Infrakraft att sluta behandla dem genom att ta tillbaka ditt samtycke. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och andra lagkrav. Vi behåller dina personuppgifter som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Läs gärna mer på datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Kontakt

Önskar du ett registerutdrag, vill rätta en uppgift, vill återkalla ett samtycke eller har andra frågor rörande vårt arbete med integritets- och dataskydd kan du skicka ett e-postmeddelande till info@kvarnverket.se skriv ”GDPR” i ämnesraden.

Har du klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se