Nyängen, Grums

I oktober 2022 tecknade vi avtal med en privat fastighetsägare om att uppföra en 1 500 kvm stor fastighet vid Nyängen i Grums.

I fastigheten skulle det bli kontor, butik, tryckeri, konferenslokaler, skjutbio och en skjuttunnel på 60 meter. Skjutbion är en lokal som intresserade kan boka för att skjuta på rörliga mål och öva jaktfärdigheter på ett naturtroget sätt.

Arbetet fortlöpte som det skulle. Efter förberedande markarbeten och dylikt kunde vi under början 2023 nå vår första milstolpe.

I februari var nämligen den första gjutningen klar och i mars kunde vi gjuta plattan för skjutbion i projektet, bara där gjöt vi med cirka 100 m³ betong.

Färdigt projekt

Under hösten 2023 stod projektet vid Nyängen färdigt och vår uppdragsgivare Vildmarken kunde slå upp portarna till sitt nya högkvarter, med bland annat butik, kontor och konferenslokaler.

Det vi har byggt här är lokaler utöver det vanliga. Förutom butik och evenemangsmiljö i den 1 500 kvm stora fastigheten, som har solceller på cirka 80 KwP på taket, finns också en skjuttunnel på 60 meter. Och framförallt finns här nu Värmlands första, och dessutom Sveriges största, skjutbiograf.